• ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ĐỂ NGHỊ QUYẾT SỚM ĐI VÀO CUỘC SỐNG

  Ngày xuất bản: 10/02/2022 2:22:00 CH

  Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” - đây là Nghị quyết có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Nghị quyết giải quyết những vấn đề rất mới với tổ chức Công đoàn, trong đó có những vấn đề rất căn bản: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sự phát triển rất nhanh của công nhân lao động, sự chuyển dịch từ khu vực trong nhà nước ra khu vực ngoài nhà nước.

 • Thư viện Video

  Liên kết khác

  Các ca khúc về Công đoàn

  Lượt truy cập

  Free Website Hit Counter