Nguyễn Chương Phát

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Số điện thoai·02163 859 280

                     

             Ngô Hồng Hạnh                                         Nguyễn Ngọc Lan                                       Phan Huy Cường

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh                     Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh                                Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

         SĐT: 02163 859 280                                       SĐT: 02163 893 050                                    SĐT: 02163 851 924

 

 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter