Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề/Trích yếu
1-10 of 123<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
56-Ctr/TU 01/11/2021 Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 Tải về
66-NQ/TU 10/12/2021 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Tải về
40-CTr/TU 10/07/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
40-NQ/TU 24/05/2021 Nghị quyết - Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 Tải về
1948/UBND-VX 22/06/2021 CV về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động Tải về
17-CT/TU 06/08/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới. Tải về
16/CT-TU 25/06/2021 Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển CĐCS khu vực DN NNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới Tải về
02/NQ-TW 12/06/2021 Nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới Tải về
04/NQ-LĐLĐ 21/07/2021 Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH LĐLĐ tỉnh Yên Bái khóa XIX về nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở các cấp công đoàn giai đoạn 2021-2025 Tải về
03/NQ-LĐLĐ 21/07/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Yên Bái khóa XIX về "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNLĐ khu vực doanh nghiệp NNN trong tình hình mới" Tải về

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter