Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình triển khai mô hình “Công đoàn cơ sở hạnh phúc”


Ngày xuất bản: 13/08/2021 5:12:00 CH
Lượt đọc: 1652

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Yên Bình theo Kế hoạch số 55/KH-LĐLĐ ngày 23/6/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái về “Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh Yên Báí”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Bình đã triển khai mô hình “Công đoàn cơ sở hạnh phúc”.
Ban Thường vụ LĐLĐ huyện được kiện toàn kịp thời để tổ chức chỉ đạo hoạt động tại cơ sở
Mô hình “Công đoàn cơ sở hạnh phúc” là một trong 03 mô hình mà LĐLĐ huyện triển khai trong năm 2021, vừa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đặc biệt là việc đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn huyện nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2021-2025, vừa đáp ứng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Để một công đoàn cơ sở (CĐCS) được công nhận là CĐCS hạnh phúc thì CĐCS đó phải đạt ít nhất 85 điểm trên tổng số 100 điểm theo 10 tiêu chí cụ thể, đảm bảo tính toàn diện, phù hợp, hài hòa giữa yêu cầu nhiệm vụ của tập thể và quyền lợi chính đáng của cá nhân, phát huy vai trò người đứng đầu, cụ thể như: CĐCS phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đạt CĐCS “3 có - 3 không”;tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm; 100% gia đình đoàn viên đạt “Gia đình văn hóa”; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở; có ít nhất 01 mô hình tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, có các thiết chế văn hóa phục vụ cho đoàn viên như: sân tập thể thao, phòng truyền thống...; mỗi năm tổ chức hoặc chủ trì phối hợp tổ chức ít nhất 01 hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch,... cho đoàn viên (tùy vào tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, diễn biến của dịch bệnh Covid-19...); đoàn viên được đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định; được tham gia xây dựng các chủ trương, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở, được quan tâm thăm hỏi kịp thời theo quy chế do CĐCS xây dựng; được đảm bảo các điều kiện làm việc và an toàn lao động, được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để phát triển; Chủ tịch CĐCS phải đạt các tiêu chí của Cuộc Vận động “Mỗi Chủ tịch Công đoàn - Một tấm gương tiêu biểu” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tiêu chí số 10 mà Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đưa ra, đó là: “80% đoàn viên công đoàn của đơn vị hài lòng về cuộc sống và môi trường công tác. Đoàn kết, sáng tạo, nhân ái, thân thiện và muốn cống hiến cho tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi mình đang công tác, sinh hoạt”.
Thiết chế văn hóa thể thao cho đoàn viên là một trong những yêu cầu của tiêu chí đánh giá mô hình
Có thể nói đây là điểm nhấn, có tính mới, tính sáng tạo trong việc xây dựng mô hình nhằm hướng tới việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho CNVCLĐ, đồng thời phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện chia sẻ: “Đây là mô hình mang nhiều tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn huyện, nhất là sau khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và văn bản chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho CNVCLĐ, dự thảo mô hình khi đưa ra đã được tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đồng thuận nhất trí và các CĐCS hưởng ứng tích cực”.  
Mô hình sẽ duy trì thực hiện từ nay đến năm 2025, hàng năm được đánh giá, chấm điểm cùng thời điểm đánh giá, phân xếp loại CĐCS và phong trào “3 có - 3 không”.  Đồng thời, LĐLĐ huyện sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với các CĐCS tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện mô hình nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

                                                                      Hồng Ngọc - LĐLĐ huyện Yên Bình 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter