Chính sách trợ cấp cho trẻ em mầm non là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Câu hỏi:
 • Hiện nay tôi đang làm cho một Công ty thuộc khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, con tôi đang học tại trường mầm non của xã, tôi được biết Nhà nước có chính sách trợ cấp cho trẻ em mầm non là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Tôi xin hỏi trình tự, thủ tục để đề nghị hưởng chính sách thế nào?

 • Câu trả lời:
 •    

  Chào bạn!

              Ngày 08/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hưởng trợ cấp. Theo hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SGD ĐT-STC ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo - Sở Tài chính tỉnh Yên Bái hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì con bạn được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

              Tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị gồm có: Đơn đề nghị trợ cấp có xác nhận của Công ty nơi bạn đang làm việc (Chúng tôi gửi kèm Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP để bạn thực hiện) và giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của con bạn (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

              Tại Khoản 4, Điều 8 quy định về trình tự, thời gian và phương thức thực hiện như sau:

              - Trình tự và thời gian thực hiện: Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp;

              Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại cơ sở giáo dục mầm non;

              Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

              Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này gửi về phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh sách trẻ em được hưởng trợ cấp;

              Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

              Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

              Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách trẻ em mầm non được trợ cấp.

              - Phương thức thực hiện: Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

              Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm;

              Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

              Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.

              Như vậy, theo quy định Trường Mầm non nơi con bạn đang theo học có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp của con bạn, do đó bạn trao đổi với nhà trường để nộp hồ sơ theo quy định.

              Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi (Đ/c Đỗ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng ban Ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, số điện thoại 0914.964.626) để được hỗ trợ. 


 •  Các câu hỏi khác
 •        Không muốn tăng ca để ở nhà chăm sóc con
 •        Chính sách trợ cấp cho trẻ em mầm non là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
 •        Các trường hợp mắc bệnh nan y được xem xét giải quyết hưởng BHXH một lần
 •        Chế độ tai nạn lao động
 •        Điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Thư viện Video

  Liên kết khác

  Các ca khúc về Công đoàn

  Lượt truy cập

  Free Website Hit Counter