Doanh nghiệp dưới 10 lao động không phải tổ chức đối thoại định kỳ


Ngày xuất bản: 11/08/2023 7:45:00 SA
Lượt đọc: 1598

Câu hỏi: Hiện nay, Công ty tôi có 9 lao động, theo quy định chúng tôi có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc không?

Trả lời:

Trước tiên xin được cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi!

Xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Tại khoản 4, Điều 114 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định “Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không phải tổ chức hội nghị người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 47, Điều 48 Nghị định này.”

Như vậy, Công ty bạn hiện có 9 lao động thì không phải ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Và quy chế dân chủ ở cơ sở được quy định tại khoản 1, Điều 48 của Nghị định như sau “Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Nghị định này.”, do đó Công ty bạn không phải ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở, tức là không bắt buộc phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Chúc bạn thành công, may mắn!

                                                                                                                        Tâm Thành

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter