Đối tượng nào được hỗ trợ từ Công đoàn khi bị cắt giảm thời gian làm việc


Ngày xuất bản: 01/02/2023 8:54:00 SA
Lượt đọc: 2134

            Câu hỏi:

Tôi là công nhân tại Khu công nghiệp, tôi muốn hỏi đối tượng nào được hỗ trợ từ Công đoàn khi bị cắt giảm thời gian làm việc và mức hưởng là bao nhiêu?

            Trả lời: 

            Ngày 16/01/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, theo đó đoàn viên công đoàn và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng đều thuộc diện được hỗ trợ. Cụ thể:

- Đoàn viên công đoàn bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên và có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

- Đoàn viên công đoàn phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân) được hỗ trợ 2.000.000 đồng/người.

- Đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng) được hỗ trợ 3.000.000 đồng/người.

- Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.

- Người lao động không là đoàn viên công đoàn nhưng là lao động nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, lao động nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) thì được hưởng mức hỗ trợ như đoàn viên công đoàn.

Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đoàn viên, người lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

Anh, chị có thể liên hệ trực tiếp đồng chí Đỗ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng ban Ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh, số điện thoại 0914.964.626 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Đỗ Thị Quỳnh Giang - Ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter