Để thu kinh phí công đoàn hiệu quả hơn


Ngày xuất bản: 16/08/2016 3:56:29 SA
Lượt đọc: 12241

 Theo phản ánh của một số LĐLĐ địa phương, việc thực hiện những quy định mới về thu kinh phí CĐ theo Luật CĐ năm 2012 hiện gặp nhiều khó khăn. Kết quả thu 6 tháng qua ở nhiều nơi còn thấp. Để làm tốt công tác này, các cấp CĐ cần có kế hoạch và giải pháp cụ thể.

Việc quan trọng là cần đẩy mạnh tuyên truyền và tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành công văn đôn đốc các DN nộp kinh phí CĐ theo quy định; LĐLĐ các địa phương cần ban hành văn bản hướng dẫn các DN, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện quy định về thu nộp kinh phí CĐ. Để giúp DN hiểu và thực hiện đúng Luật CĐ, tổ chức CĐ các cấp tại địa phương cần tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật CĐ và Bộ luật LĐ cho đối tượng là giám đốc, kế toán DN để họ thấy rõ mọi loại hình DN, cơ quan, tổ chức dù đã thành lập CĐCS hay chưa đều có nghĩa vụ đóng kinh phí CĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ. Các cấp CĐ ở địa phương cần tăng cường tổ chức gặp mặt, giao lưu với chủ DN để tuyên truyền cho họ hiểu việc đóng kinh phí CĐ theo Luật CĐ năm 2012 cũng là một trong những giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, giúp DN phát triển ổn định, bền vững. CBCĐ cần bám sát DN, mềm dẻo nhưng cương quyết trong việc thực hiện thu kinh phí CĐ. Các cấp CĐ các địa phương cần tổ chức kiểm tra công tác tài chính ở những đơn vị có biểu hiện trốn tránh, trây ỳ nộp kinh phí CĐ. Cần tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thuế, ngành LĐTBXH... để có những thông tin và số liệu chính xác về DN và quỹ lương đóng BHXH trên địa bàn làm cơ sở đôn đốc thu kinh phí CĐ.

(báo Lao động) 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter