“Tháng công nhân” mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động
Ngày xuất bản: 02/05/2019 10:08:00 SA
Lượt xem: 10041

Năm 2019 là năm thứ 8 Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 5 là “Tháng công nhân”, những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo công đoàn các cấp đồng loạt triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Nhân dịp Tháng công nhân năm nay, phóng viên chuyên mục “Lao động và Công đoàn” có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về những kết quả trong thời gian qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm nay.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho CNLĐ tại Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019 của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh

PV: Đồng chí có thể cho biết về sự ra đời, mục đích, ý nghĩa của “Tháng công nhân”?

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Tại phiên họp ngày 14/02/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng kết luận: “Đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là "Tháng Công nhân" và cơ bản nhất trí nội dung đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hoạt động trong "Tháng Công nhân", với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

"Tháng Công nhân" hằng năm, với phương châm hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của công nhân, viên chức, lao động; trong đó, tập trung cho hoạt động tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết những khó khăn, bức xúc của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

 PV: Đồng chí cho biết về những kết quả nổi bật trong “Tháng công nhân” của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung chỉ đạo hoạt động “Tháng công nhân” theo chủ đề của từng năm triển khai đến các cấp công đoàn; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo “Tháng công nhân” để tập trung triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1/5; ý nghĩa của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng lương vào ngày Quốc tế lao động và phát  biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lễ mít tinh ngày 1/5/1946 khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhân “Tháng công nhân” hàng năm nhiều lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động ... được LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời. Trong 7 năm LĐLĐ tỉnh đã trích trên 01 tỷ đồng đồng từ nguồn quỹ “Tấm lòng vàng” của công đoàn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.950 lượt CNVCLĐ; đã có 42 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được LĐLĐ tỉnh trích 1,1 tỷ đồng từ Quỹ “Tấm lòng vàng” để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; có 65 hoạt động "Cảm ơn thành viên" thu hút 1.675 đoàn viên và người lao động tham gia, các đơn vị triển khai thực hiện tốt: LĐLĐ thành phố Yên Bái, LĐLĐ huyện Yên Bình, LĐLĐ huyện Văn Chấn, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh...

Các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, đặc biệt lưu ý đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và lợi ích của người lao động và văn hoá doanh nghiệp, tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp có môi trường lao động an toàn cho công nhân lao động. Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 232 cuộc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động thu hút 3.250 đoàn viên và người lao động tham gia, trong đó tổ chức 187 cuộc tuyên truyền trực tiếp về chính sách pháp luật cho 1.826 đoàn viên và người lao động.

Qua Tháng công nhân hàng năm, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong việc xây dựng giai cấp công nhân, làm cho người sử dụng lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng công nhân nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng thời, làm cho CNVCLĐ nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết dân tộc; xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh.

Hoạt động “Tháng công nhân” thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia

PV: Phát huy những kết quả đã đạt được trong “Tháng công nhân” những năm qua, năm 2019 các cấp công đoàn Yên Bái sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Với chủ đề: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, “Tháng công nhân” năm 2019 LĐLĐ tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào 02 nội dung trọng tâm, đó là: Tổ chức các hoạt động nhằm pháp huy vai trò của giai cấp công nhân, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, trong đó tập trung tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho CNLĐ, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên và người lao động; tổ chức tôn vinh, khen thưởng các công nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động; tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, tạo điều kiện cho công nhân lao động (CNLĐ) được hưởng lợi từ các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và các doanh nghiệp về cung cấp hàng hóa, dịch vụ giảm giá; rà soát Thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, ký và thực hiện TƯLĐTT để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho  CNLĐ; tổ chức thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gắn các hoạt động “Tháng công nhân” với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái.

Trong “Tháng công nhân” năm nay LĐLĐ tỉnh sẽ trích 270 triệu đồng từ quỹ “Tấm lòng vàng” trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 07 đoàn viên và trao 180 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; chỉ đạo 81 CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức ít nhất 01 hoạt động thiết thực trong “Tháng công nhân”; xây dựng kế hoạch khảo sát, lập phương án hỗ trợ; tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ 50 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn là đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thoát nghèo, vượt qua khó khăn thực hiện theo Chương trình 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái.

PV: Thưa đồng chí! Để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ trong “Tháng công nhân” và "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" năm nay, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã có những giải pháp gì?

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Để Tháng công nhân và "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" năm nay có nhiều hoạt động thiết thực với người lao động, LĐLĐ tỉnh Yên Bái kêu gọi sự ủng hộ của các cấp, các ngành cùng với công đoàn tổ chức các hoạt động hướng về công nhân, hướng về cơ sở, tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhận thức của đội ngũ CNVCLĐ toàn tỉnh. Đối với CNVCLĐ tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết dân tộc; xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Đối với các cấp công đoàn Yên Bái tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên CNVCLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tăng cường nắm bắt diễn tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hai là: Phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân về điều kiện vật chất để thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp công nhân lao động gặp khó khăn, giúp người lao động vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ba là: Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; đánh giá kết quả thực hiện, rà soát, đề xuất ký bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể, nhằm đảm bảo lợi ích tốt hơn cho người lao động.

Bốn là: Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm bền vững, để tăng thu nhập cho người lao động; lựa chọn, biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình  đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình lao động, sản xuất và công tác. CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Cảm ơn” người lao động, để ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, địa phương, xã hội.

Năm là: Tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động; tư vấn, hỗ trợ cho CĐCS, người lao động nhằm nâng cao  nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. CĐCS chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

 

Thực hiện: Thanh Xuân           

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter