Chế độ tai nạn lao động

Câu hỏi:
 • Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 04 năm; tôi được giám đốc có giao cho tôi đi giao dịch với cơ quan nhà nước, trên đường đi tôi bị tai nạn giao thông và bị suy giảm 25% khả năng lao động. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động không và mức hưởng trợ cấp là bao nhiêu?

 • Câu trả lời:
 •    

  Theo quy định tại Điều 43 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì: “Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

  b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

  c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

  2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

  Như vậy, người lao động bị tai nạn thuộc một trong những trường hợp trên và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng chế độ tai nạn lao động.

  Theo đó, bạn bị tai nạn giao thông khi đang đi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và bị suy giảm 25% khả năng lao động nên bạn thuộc trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động.

  Căn cứ vào Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thi: “1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng chế độ một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

  a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở; sau đó cứ suy hiamr thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

  b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng Bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

  Trường hợp của bạn: Bạn bị suy giảm 25% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp của bạn là 15 tháng lương cơ sở. Ngoài ra bạn đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội được 04 năm nên ngoài khoản trợ cấp trên, bạn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm bạn đã đóng Bảo hiểm xã hội là 1,4 tháng tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc để điều trị.

  Ngoài ra. Trong thời gian điều trị tai nạn lao động bạn vẫn sẽ được hưởng nguyên lương.

  Phạm Duy Hiển – Trưởng ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh Yên Bái.


 •  Các câu hỏi khác
 •        Không muốn tăng ca để ở nhà chăm sóc con
 •        Chính sách trợ cấp cho trẻ em mầm non là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
 •        Các trường hợp mắc bệnh nan y được xem xét giải quyết hưởng BHXH một lần
 •        Chế độ tai nạn lao động
 •        Điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Thư viện Video

  Liên kết khác

  Các ca khúc về Công đoàn

  Lượt truy cập

  Free Website Hit Counter