Thu kinh phí công đoàn: Cần tự giác của chủ doanh nghiệp


Ngày xuất bản: 04/10/2016 6:02:46 SA
Lượt đọc: 9429

 YBĐT - Hiện, Yên Bái là 1 trong 10 tỉnh, thành trong cả nước chưa cân đối được kinh phí phục vụ cho hoạt động công đoàn.

Công nhân làm việc trong dây chuyền may xuất khẩu của Công ty TNHH DaeSeung Global Hàn Quốc huyện Yên Bình. (Ảnh: Mạnh Cường)

Yên Bái là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, các khu công nghiệp chưa phát triển, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn mới chiếm 10%/ tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Do đó, tích lũy tài chính công đoàn hàng năm rất thấp, chưa đáp ứng được nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động công đoàn.

Hiện, Yên Bái là 1 trong 10 tỉnh, thành trong cả nước chưa cân đối được kinh phí phục vụ cho hoạt động công đoàn. Để tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác sử dụng lao động trên địa bàn thì việc thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Kết quả bước đầu

Theo quy định, KPCĐ do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. Năm 2016, khi trích nộp KPCĐ, các đơn vị thực hiện nộp sẽ được trích lại 66%/ tổng số nộp. Lộ trình đến năm 2025, các đơn vị sẽ được trích lại 75%/ tổng số kinh phí trích nộp. Khoản tiền này được sử dụng cho các hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn. Vì vậy, khi triển khai thực hiện trích nộp KPCĐ, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhận thức đúng và cơ bản thực hiện theo quy định.

Thực hiện tốt nhất là các đơn vị khối hành chính sự nghiệp, rồi đến các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và cuối cùng với kết quả kém nhất là khối các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Thực hiện nhiệm vụ thu KPCĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu với UBND thị xã ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp. Hơn nữa, để hoàn thành kế hoạch được giao, cán bộ LĐLĐ thị xã đã đến từng đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn tuyên truyền về chính sách, tính toán, thông báo tới từng doanh nghiệp về số tiền phải nộp, số tiền họ được trích lại để các doanh nghiệp biết và chủ động nộp.

Bà Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Mặc dù thị xã chỉ có khoảng 50 doanh nghiệp nhưng đa số là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, lao động không ổn định. Có tới gần 20 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc không có lao động nhưng năm 2015 chúng tôi đã hoàn thành đến 90% kế hoạch giao. Năm 2016 này, chúng tôi phấn đấu thu KPCĐ đạt 100% kế hoạch giao”.

Là quy định mới thực hiện được khoảng hơn 3 năm, việc thu 2% KPCĐ được quy định chi tiết trong Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Với Yên Bái, thực hiện công tác này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc, LĐLĐ tỉnh đã phân cấp tài chính công đoàn cho các cấp công đoàn để các đơn vị chủ động khai thác nguồn thu đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn.

Mặt khác, để tăng cường công tác thu KPCĐ, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp thu tài chính công đoàn với các cơ quan  như: Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, BHXH tỉnh, Thanh tra tỉnh. Đặc biệt là mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan LĐLĐ với cơ quan BHXH, thuế. Trong sự phối hợp giữa LĐLĐ với BHXH chú trọng cung cấp thông tin quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động để xác định số thu KPCĐ. Còn trong sự phối hợp giữa LĐLĐ với cơ quan thuế, chú trọng hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng KPCĐ; phối hợp trong kiểm tra, thanh tra kinh phí công đoàn…

Qua đó, công tác thu KPCĐ thời gian qua đã đạt được kết quả nhất định. Một số LĐLĐ cấp huyện thực hiện tốt là: thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, huyện Lục Yên, huyện Văn Yên và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Công ty TNHH Daeseung Global Hàn Quốc (Yên Bình), Công ty TNHH Unico Global Yên Bái (thành phố Yên Bái)...

Ông Vũ Ngọc Ánh - Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh cho biết: “Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết định phân cấp thu KPCĐ khối sản xuất kinh doanh cho 5/7 công đoàn ngành có quản lý các doanh nghiệp, trừ Công đoàn ngành giáo dục tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh. Đối với các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, đã thực hiện phân cấp toàn diện cho 4 đơn vị, còn 5 đơn vị đã phân cấp thu khối sản xuất, kinh doanh. Qua đó, trong 8 tháng của năm 2016, việc thu KPCĐ khối hành chính sự nghiệp đã đạt 65% kế hoạch năm, khối doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt 42% kế hoạch và khối doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn mới đạt 7% kế hoạch”. 

Kinh phí công đoàn là khoản kinh phí phục vụ tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. (Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trong dây chuyền sản xuất).

Khó khăn cần giải quyết

Mặc dù có sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành liên quan, nhận thức về thực hiện đóng KPCĐ của các đơn vị, doanh nghiệp đã được nâng lên và cơ bản thực hiện nhưng do Yên Bái là tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, các khu công nghiệp của tỉnh chưa phát triển, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn mới chiếm 10%/ tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, chủ yếu là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Vì vậy, các doanh nghiệp không lập dự toán với công đoàn cấp trên trực tiếp. Hơn nữa, hầu hết các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ mang tính chất hộ gia đình, lao động bình quân dưới 20 người/ đơn vị.

Đặc biệt như ở thị xã Nghĩa Lộ, có tới 20 doanh nghiệp nhưng những doanh nghiệp này không có lao động; hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản; lao động chủ yếu là lao động phổ thông, thu nhập thấp đã ảnh hưởng đến kết quả thu KPCĐ. Một trong những nguyên nhân khiến  kết quả công tác thu KPCĐ chưa cao là do một số doanh nghiệp LĐLĐ huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch thu KPCĐ nhưng chủ sử dụng lao động không thực hiện việc trích nộp KPCĐ theo Luật, như: Công ty TNHH Thương mại ôtô Vina Hòa Bình (thị trấn Yên Bình), Công ty TNHH Công Dũng (Tân Hương); Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình (Vũ Linh).

Bên cạnh đó, ở một số địa phương như thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn có tình trạng doanh nghiệp đăng ký ở một địa phương nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh lại ở địa phương khác hoặc ngược lại, dẫn đến các LĐLĐ huyện, thị, thành phố không thu được KPCĐ của các doanh nghiệp này.

Từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu KPCĐ, thực hiện nghiêm pháp luật về công đoàn, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác sử dụng lao động trên địa bàn, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác sử dụng lao động trên địa bàn cần nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật, nêu cao trách nhiệm của mình với người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về đóng KPCĐ theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Về phía LĐLĐ tỉnh, để thực hiện tốt hơn nữa công tác này, cần có sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với công tác tài chính công đoàn, tăng cường công tác tự chủ của các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành được phân cấp thu để thu đúng, thu đủ, kịp thời; tăng cường phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, thanh tra, BHXH, kho bạc Nhà nước thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết với LĐLĐ nhằm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện trách nhiệm đóng KPCĐ theo Luật Công đoàn năm 2012, kiểm tra, xác định số KPCĐ phải nộp và yêu cầu các đơn vị đóng KPCĐ đầy đủ, kịp thời về LĐLĐ, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân cấp. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần bám sát cơ sở, nhất là các doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, thuyết phục doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng tài chính công đoàn.

Các cấp công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong ủng hộ nguồn thu tài chính công đoàn hoạt động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Đồng thời, cung cấp danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã còn tồn đọng đóng KPCĐ với chính quyền các cấp và các ngành chức năng có liên quan để phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Lời kết

KPCĐ là khoản kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức phong trào thi đua do công đoàn phát động, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác...

Vì vậy, người đứng đầu các sở, ban, ngành của tỉnh, chủ tịch UBND các địa phương cần thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý về việc thực hiện đóng KPCĐ theo quy định của pháp luật; các cấp cần tăng cường bám sát cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục các đơn vị đóng KPCĐ; các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động cần tự giác thực hiện nghĩa vụ của mình với tổ chức công đoàn và người lao động.

Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng KPCĐ tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng KPCĐ;

b) Đóng KPCĐ không đúng mức quy định;

c) Đóng KPCĐ không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng KPCĐ tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng KPCĐ cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền KPCĐ chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền KPCĐ chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

(Trích Điều 24 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ)

Thành Trung

(Báo Yên Bái)

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter