Liên đoàn lao động Văn Chấn: Chăm lo đời sống cho người lao động


Ngày xuất bản: 02/03/2015 7:09:29 SA
Lượt đọc: 4056

 

Liên đoàn lao động Văn Chấn: Chăm lo đời sống cho người lao động

 

CTTĐT - Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Văn Chấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình công tác với những giải pháp cụ thể, củng cố các tổ chức công đoàn gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho người lao động.

 

Toàn huyện Văn Chấn hiện có có 4.039 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thuộc các đơn vị có tổ chức công đoàn do LĐLĐ huyện quản lý. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua và tổ chức cho các công đoàn cơ sở và CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2014; vận động các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua  và đăng ký các công trình, phần việc chất lượng cao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014; Các phong trào: “Thi đua lao động giỏi – Lao động sáng tạo” “Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo ATVSLĐ"; phong trào "Thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn… các phong trào được phát động sâu rộng trong các công đoàn cơ sở và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cấp công đoàn và đông đảo công nhân viên chức lao động. Trong phong trào thi đua năm 2013, đã có 4 tập thể và 5 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; 1 tập thể và 3 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 09 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2013.

Cùng với phong trào thi đua yêu nước, hằng năm, các cấp công đoàn huyện Văn Chấn còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm các vi phạm và kiến nghị các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền những chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CNVCLĐ, như Bộ luật Lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách bảo hộ lao động, chính sách giải quyết việc làm, chính sách đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động…hướng dẫn, giúp công nhân lao động ký giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động; đại diện cho công nhân lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quy chế doanh nghiệp; vận động, tổ chức cho công nhân lao động thực hiện nội quy, quy chế doanh nghiệp; luôn chủ động tham gia và tổ chức vận động công nhân lao động tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách về lĩnh vực lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của công nhân lao động với lợi ích của người sử dụng lao động, lợi ích nhà nước và xã hội.

Hàng năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC và hội nghị Người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy quyền làm chủ, cùng chính quyền bàn bạc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đề ra định mức tiền lương, khen thưởng, bố trí công việc hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc. Trong 9 tháng đầu năm năm 2014, có trên 90% các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước, đơn vị có tổ chức công đoàn đã tổ chức được Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động; 100% các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có tổ chức công đoàn đã tổ chức ký thoả ước lao động tập thể, hướng dẫn người lao động ký hợp đồng lao động bảo đảm đúng quy định của Pháp luật.

Cùng với việc làm tốt công tác bảo vệ về quyền và lợi ích cho CNVC-LĐ, vào dịp lế, tết Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 02 đoàn viên với tổng số tiền là 1.000.000, bên cạnh đó các công đoàn cơ sở đều làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà cho đối tượng có hoàn khó khăn và gia đình chính sách thuộc công đoàn mình. Tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với chính quyền tạo điều kiện tăng tiền thưởng cho công nhân viên chức lao động ngoài lương bình quân. Nhìn chung các gia đình công nhân viên chức lao động trong huyện có thu nhập ổn định.

Liên đoàn Lao động huyện còn phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, không buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trong dịp tết nguyên đán; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Lao động; Luật Công đoàn sửa đổi; Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII; Đại hội XI công đoàn Việt Nam đến 100% các công đoàn trực thuộc. Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 39 ngày giải phóng Miền Nam, 128 năm ngày Quốc tế lao động và “Tháng công nhân” tháng 5 năm.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam tới CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của các cấp công đoàn về thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng Khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ”. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 4b về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới” trong công nhân viên chức lao động.

Tiếp tục phối hợp hoạt động có hiệu quả với các ngành chức năng về công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phòng chống Ma tuý và các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra về thực hiện chế độ chính sách, giải quyết việc làm cho CNVCLĐ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến giải quyết chế độ tiền lương, tiền công, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác bảo hộ lao động cho CNLĐ trực tiếp tại các doanh nghiệp; Chủ động kiểm tra, giám sát việc ký và thực hiện Thoả ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; Tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động đặc biệt là xây dựng quỹ "Tấm lòng vàng", quỹ "Tiết kiệm vì nữ công nhân lao động nghèo", kịp thời thăm hỏi, trợ cấp đến những CNVCLĐ đặc biệt khó khăn.

Tiến Lập

 
 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter