Hỏi đáp về chế độ chính sách cho người lao động


Ngày xuất bản: 22/07/2021 3:10:00 CH
Lượt đọc: 5751

Câu hỏi:
Tôi làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân, hiện nay tôi đang thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vì có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Sars-CoV-2. Trong thời gian cách ly tôi có được hưởng lương không và mức hưởng như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động về tiền lương ngừng việc: Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:
a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.
Như vậy, trường hợp của bạn phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ Khoản 3 bạn sẽ được trả lương trong thời gian thực hiện cách ly, tiền lương được hưởng do hai bên thỏa thuận và phải đảm bảo quy định: nếu bạn thực hiện cách ly 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; nếu bạn cách ly trên 14 ngày làm việc thì tiền lương trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.
Chúc bạn may mắn, bình an!

                                                                                                            Tâm Thành 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter