100% các trường học trực thuộc UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023


Ngày xuất bản: 10/11/2023 4:07:00 CH
Lượt đọc: 1025

Được sự hướng dẫn của UBND thị xã Nghĩa Lộ về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023, đến nay 100% các trường học trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2024 đảm bảo tiến độ.

Trường Mầm Non Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

Từ đầu tháng 10/2023 đến nay 32 trường học trực thuộc UBND thị xã Nghĩa lộ đã tổ chức hội nghị CBCCVC năm học 2023-2024. Hội nghị Cán bộ, viên chức  trên địa bàn thị xã được đánh giá cao về công tác phối hợp giữa Ban Giám hiệu với Ban Chấp hành công đoàn trong việc tổ chức đảm bảo nội dung quy định trong Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13.01.2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9.1.2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, công đoàn các trường đã ký giao ước thi đua với Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …

Đặc biệt, Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 – 2024 đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sự đoàn kết của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ chứng kiến ký quy chế phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trường Mầm non – Tiểu học – THCS Phúc Sơn

Tại hội nghị, các nhà trường đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế về quản lý, dạy học cũng như những khó khăn vướng mắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 khi vừa thực hiện phòng chống dịch vừa tổ chức dạy học phù hợp với tình hình mới; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được coi trọng, để nắm bắt mọi hoạt động có hiệu quả từ chuyên môn đến Công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đánh giá cao những kết quả các nhà trường đã đạt được trong năm học 2022-2023 và định hướng nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động Công đoàn năm học 2023 - 2024 với những nội dung trọng tâm, đề xuất chuyên môn quan tâm hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dạy học cũng như công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho giáo viên và người lao động…

            Tin, ảnh: Đỗ Nguyệt, LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ

Tin khác:


Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter